Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výběr optimálních lokalit obnovitelných zdrojů energie

Cílem práce je podat základní informace o výběru optimálních lokalit pro využití obnovitelných zdrojů energie v podmínkách ČR. Obnovitelné zdroje energie (dále OZE) jsou zdroje, které pro svoji činnost využívají nevyčerpatelné přírodní zdroje energie.
Rok vydání:  2000
Velikost:  0 kB
Zdroj:  EkoWATT
Stáhněte zde