Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Metodika vyhodnocení a aktualizací územních energetických koncepcí a akčních plánů

Produkt se tématicky zařazuje do souboru publikační řady ČEA pro rok 2000 Technické a ekonomické podklady pro zpracování energetických koncepcí měst a obcí. Doplňuje metodiku jejich zpracování o výstupy nutné pro vyhodnocení dopadů navržené energetické koncepce na životní úroveň regionu a zejména vlastní provádění vyhodnocení.
Rok vydání:  2000
Velikost:  0 kB
Stáhněte zde