Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Možnosti energetických úspor na železnici v prostředí ČR

Publikace "Možnosti energetických úspor na železnici v prostředí ČR" je zaměřena na získání nových poznatků a možností železniční dopravy ve vztahu k energetickým úsporám, potažmo úsporám CO2. V publikaci je uveden kontext železniční dopravy v ČR vůči sousedním státům. Úspory energií v dopravě jsou přímo popsány v dokumentech EU (Bílá kniha, Čtvrtý železniční balíček, Akční plán k logistice pro nákladní dopravu a dalších) a také v dokumentech ČR (Státní energetická koncepce, Dopravní politika ČR pro léta 2014–2020 s výhledem do roku 2050, Návrh vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, Národní program snižování emisí a mnohých dalších).
V publikaci je uveden a kvantifikován potenciál energetických úspor v železniční dopravě ČR z pohledu intramodálních a extramodálních úspor, zejména pomocí infrastrukturálních úspor, úsporou elektrického napájení, řízením provozu, úsporou modernizovaných vozidel, úsporou rekuperací elektrické energie a elektrizací. Cílem bylo vytvoření přehledu o aktuálních možnostech v oblasti energetických úspor a účinnosti železniční dopravy. Publikace zahrnuje podrobný souhrn technických možností a je primárně určena pro širokou odbornou veřejnost a státní správu.
Rok vydání:  2019
Velikost:  2.1 MB
Zdroj:  EGÚ Brno
Stáhněte zde