Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Šance pro budovy grafické karty

Pro Česko vyplývá z aktualizované směrnice o energetické účinnosti 2018/2002 řada závazků. Do roku 2030 musí přispět k dosažení celkového cíle zvýšení energie energetické účinnosti o 32,5 % oproti referenčnímu scénáři z roku 2007. Možná absorpční kapacita budov vládního sektoru pro realizaci úspor energie v období 2021–2030 dosahuje výše 24,2 mld. Kč. Vhodný zdroj financování těchto renovací jsou prostředky Modernizačního fondu, využívající výnosy z prodejů emisních povolenek.Pro Česko vyplývá z aktualizované směrnice o energetické účinnosti 2018/2002 řada závazků. Do roku 2030 musí přispět k dosažení celkového cíle zvýšení energe energetické účinnosti o 32,5 % oproti referenčnímu scénáři z roku 2007. Možná absorpční kapacita budov vládního sektoru pro realizaci úspor energie v období 2021–2030 dosahuje výše 24,2 mld. Kč. Vhodný zdroj financování těchto renovací jsou prostředky Modernizačního fondu, využívající výnosy z prodejů emisních povolenek.
Rok vydání:  2019
Velikost:  1.3 MB
Stáhněte zde