Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Manuál k uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy (ENB)

Povinnost uvádět ENB vychází z požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a týká se všech vlastníků budov, jednotek, společenství vlastníků jednotek a zprostředkovatelů v případě prodeje nebo pronájmu jednotky, budovy nebo její ucelené části.

Jednotný systém a vizuální styl má napomoci jak dotčeným subjektům při plnění zákonných povinností, tak především zákazníkům pronajímajícím nebo kupujícím si nemovitost. Vizuální
styl je definován grafickým symbolem, typografií, písmem a barvou.
Rok vydání:  2016
Velikost:  4.8 MB
Stáhněte zde