Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Hodnocení přínosů energetických auditů

Výstupem produktu je návrh seznamu závazně sledovaných údajů o energetických auditech, návrh seznamu hodnotících ukazatelů a metodiky jejich výpočtu a návrh doporučených či mezních hodnot těchto ukazatelů.
Rok vydání:  2001
Velikost:  0 kB
Zdroj:  SRCI CS
Stáhněte zde