Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Využití bioplynu v zemědělství

Cílem příručky je poskytnout střediskům EKIS podklady pro vyšší využití potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje pro bioplynové stanice. V příručce jsou zpracovány vzorové příklady bioplynových stanic v ČR a v zahraničí. V příručce jsou uvedeny jednotlivé podklady pro propočty bioplynu v zemědělství ve vazbě na komodity živočišné výroby s produkcí vedlejších odpadních zdrojů v členění podle okresů a krajů.
Rok vydání:  2001
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Helena Součková
Stáhněte zde