Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Katalog modelových řešení budov při spotřebě tepla

Publikace je zpracována v návaznosti na zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášku č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Kritériem ve vyhlášce je měrná spotřeba tepelné energie za otopné období v kWh/m3.a, která hodnotí budovu jako celek se zahrnutím vlivu objemového a geometrického řešení. Cílem publikace je posouzení nutných opatření ve stavební konstrukci budovy pro splnění požadavků výše uvedené vyhlášky pro různé typy budov postavené v různých časových obdobích.
Rok vydání:  2001
Velikost:  0 kB
Zdroj:  STÚ-E, a. s.
Stáhněte zde