Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Využití biomasy v obcích

Studie navazuje ideově na dříve zpracovanou studii Využití biomasy pro energetické účely. Jejím hlavním zaměřením je seznámit zájemce zejména z řad orgánů místní správy a i ostatních zájemců s praktickým možnostmi při využívání biomasy pro centrální vytápění obcí, nebo menších sídlištních celků.
Rok vydání:  2001
Velikost:  0 kB
Zdroj:  RAEN
Stáhněte zde