Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Příprava a energetická koncepce malého územního celku

Tato příručka má sloužit jako možný návod pro zpracování koncepce návrhů koordinovaných opatření na snižování energetické zátěže a tím šetrných ekologických dopadů na krajinu – „Energetické koncepce malého územního
celku“.
Rok vydání:  2002
Velikost:  0 kB
Zdroj:  EUPRI
Stáhněte zde