Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Racionalizace využití dříví

Význam využití dřevního odpadu bude nabývat stále na významu a lze oprávněně očekávat nárůst využití biomasy na bázi dřevní hmoty. Při sledování zemědělské politiky vystupují stále více do popředí agroenvironmentální otázky, mezi něž řadíme i zalesňování zemědělské půdy. Na základě Nařízení Evropské Komise č. 2080/92 bylo více jak 500 tis. ha zemědělské půdy v EU zalesněno, z toho 238 112 ha ve Španělsku, a v dalších třech zemích tj. Velká Británie, Irsko a Portugalsko zalesnily více jak 50 tis. ha zemědělských půd.
Rok vydání:  2002
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Helena Součková
Stáhněte zde