Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Metodika energetického auditu v zemědělství

V příručce jsou zpracovány specifika zemědělství z energetických hledisek. Zemědělský podnik je hodnocen nejen jako dodavatel a producent energie, ale jako spotřebitel energie. Zvláštní pozornost je soustředěna na spotřebu tekutých alternativních paliv. Závěrem je hodnoceno zemědělství z hlediska perspektivy v období po vstupu do EU. V příloze je
uveden příklad energetického auditu v zemědělství.
Rok vydání:  2002
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Helena Součková
Stáhněte zde