Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program reprodukce majetku a investice do úspor energie

Publikace předkládá analýzu jednotlivých kroků přípravy a realizace projektů energetických úspor se zaměřením na projekty realizované metodou/službou Energy Performance Contracting (EPC) a Energy Contracting (EC), nazývané v EU jako financování třetí stranou. Společnosti, které tento typ služeb nabízejí, se nazývají často firmami energetických služeb. Obě uvedené metody umožňují soukromé investování do majetku státu s následným postupným splácením technického zhodnocení předmětného díla.
Rok vydání:  2002
Velikost:  0 kB
Stáhněte zde