Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vstupní údaje průmyslového objektu

Účelem tohoto produktu je stanovení těch vstupních údajů, které jsou potřebné pro správný a úplný popis současného stavu, možnost stanovení jeho úrovně, jakož i analýzu energetického hospodářství a jeho komponentů v auditovaném průmyslovém objektu.
Rok vydání:  2002
Velikost:  0 kB
Zdroj:  RAEN
Stáhněte zde