Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Malé zdroje znečišťování - legislativa, měření

Publikace se zabývá problematikou při ochraně ovzduší malých zdrojů znečišťování ovzduší, do jmenovitého výkonu 200 kW, které spalují plynná, kapalná a tuhá paliva. Vznikla na základě nově vydaného zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Rok vydání:  2002
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Společenství kominíků ČR
Stáhněte zde