Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Klimatologické údaje 2001-2002

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie. Cílem publikace je předložení objektivních klimatických údajů za rok 2001 a první pololetí roku 2002, umožňující kontrolu potřeby tepla. Je nezbytná pro zpracování energetických auditů, hodnocení demonstračních projektů, pro monitorování a vyhodnocování opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov a pro zpracování a využití energetických průkazů budov.
Rok vydání:  2002
Velikost:  0 kB
Zdroj:  STÚ-E, a. s.
Stáhněte zde