Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zásobení teplem maléhé sídlištního celku

Účelem této publikace je rozbor a zhodnocení celého tepelného hospodářství pro zásobení bytových domů na malém sídlišti. Zde popisovaný stav (výchozí i po zateplení) vychází z reality a závěrů energetických auditů bytových domů v lokalitě Podlesí ve Valašském Meziříčí. Ovšem uvedené řešení, tj. vlastní bloková kotelna pro skupinu bytových domů, je v ČR, zejména v menších městech, velmi rozšířené. Řešení je zpracováno tak, aby závěry bylo možno aplikovat i v jiných obdobných případech.
Rok vydání:  2002
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Miroslav Škarpa a kol.
Stáhněte zde