Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.10.18 / dotaz č. 100888
Jaká omezení se vztahují na prodej halogenidových výbojek využívaných pro osvětlení výrobních hal?
V tuto chvíli se na halogenidové výbojky vztahuje nařízení 245/2009 a to pouze pro halogenidové výbojky s paticemi E24, E40 nebo PGZ12. Od dubna 2017 platí pro jednotlivé výkonové řady minimální měrné výkony a několik funkčních parametrů.

Jedná se o tabulku 10 v nařízení. Minimální měrné výkony (lm/W):

P ≤ 55 W, čiré ≥ 70 lm/W, matné ≥ 65 lm/W
55 W < P ≤ 75 W, čiré ≥ 80 lm/W, matné ≥ 75 lm/W
75 W < P ≤ 105 W, čiré ≥ 85 lm/W, matné ≥ 80 lm/W
105 W < P ≤ 155 W, čiré ≥ 85 lm/W, matné ≥ 80 lm/W
155 W < P ≤ 255 W, čiré ≥ 85 lm/W, matné ≥ 80 lm/W
255 W < P ≤ 405 W, čiré ≥ 90 lm/W, matné ≥ 85 lm/W

Dále se na halogenidové výbojky vztahují funkční parametry činitel stárnutí světelného zdroje, který musí být alespoň 0,8 pro 12 tisíc hodin, a činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje, který musí být alespoň 0,8 pro 12 tisíc hodin. Jedná se o tabulku 14 nařízení.
Odpovídá:  Ing., Mgr. Michal Staša* - EKIS Praha, Seven
Téma:  Osvětlení
tisk