MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

na základě telefonické dohody bych Vás chtěl poprosit o doporučení, čím zateplit rodinný dům.
Jedná se o novostavbu s obvodovým zdivem tloušťky 44cm, Porotherm, přízemí + podkroví.
Rozhoduji se mezi polystyrenem a vatou, o síle 10cm. Popřípadě kdyby byla vhodnější jiná alternativa (cena - účel).
Osobně se přikláním k polystyrenu, kvůli ceně, ale zajímá mě, zda je na místě obava z plísně.

Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
[ 21.1.19 - dotaz číslo: 102697 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Porotherm 44 může být poněkud široký pojem. Cihlová tvarovka tohoto označení (zdění na maltu) se asi před rokem přestala vyrábět. Je to cihla z řady této tloušťky nejméně energeticky výkonná, uváděný součinitel prostupu tepla (W/m2.K) je pro zdivo bez omítek 0,28 až 0,33.

Pokud je obvodová stěna vyzděná z tohoto Vámi uváděného cihelného bloku, pak její tepelně izolačně vlastnosti nejsou úplně v souladu s normou. Jedná se o ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky. Stanovuje a doporučuje v jaké kvalitě stavět a zateplit, řeší samozřejmě i kondenzaci v konstrukci a tepelné vazby (řekněme tepelný most). Pokud jde o zateplení. Norma stanovuje tři hodnoty pro stanovení potřebné tepelné izolace – požadovanou, doporučenou a cílovou pro nízkoenergetickou výstavbu. Jedná se o hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od dříve užívané hodnoty R - tepelný odpor).
Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro obvodovou stěnu vnější 0,30 (W/m2.K). Doporučená hodnota je 0,25 (W/m2.K). Pro nízkoenergetickou výstavbu je U 0,15 až 0,10 (W/m2.K).
Z pohledu doporučení, které je dnes v zásadě standardem, tato cihla nestačí a měla by se zateplit. Narážíme však na problém kondenzace v konstrukci. K té může dojít, pokud by se použil izolant v menší tloušťce a kondenzační zóna by se posunula na rozhraní zdiva a izolantu. To by mohlo způsobit vážný problém. Tloušťku 10 cm lze považovat za minimální, aby kondenzační zóna byla v izolantu. V každém případě by však toto mělo být ověřeno výpočtem, ale především za dosazení skutečných parametrů zdiva (možná máte jinou cihlu).

Doporučit lze děrovaný šedý (grafitový) EPS, který má tepelnou vodivost kolem 0,032 W/m.K. Při 10 cm tloušťce bude výsledný součinitel prostupu tepla U (W/m2.K) zateplené konstrukce kolem hodnoty 0,16, tedy blíží se nízkoenergetické stavbě.
Minerální vatu spíše nedoporučuji, a to z důvodu vyšší ceny a horším vlastnostem při určité kondenzaci v izolantu, která může nastávat v mrazivých dnech.
Děrovaný EPS má i dobrou propustnost pro vodní páru a tedy neuzavírá difúzně konstrukci příliš. Dodržet nutno systémové paropropustné komponenty, jako lepidla a omítku a technologické zásady, především ochranu před slunce při lepení.
Obavy z plísně být nemusí, pokud stavba je navržena správně s eliminací vlivu tepelných vazeb, tedy známých pod označením tepelné mosty. Při celoplošném zateplení fasády jsou obvykle eliminovány železobetonové věnce mezi přízemím a patrem. Pozor ale na tepelné mosty u betonového soklu základu, v ostění oken, u nadpraží oken, roletových či žaluziových boxů a ukončení zateplovacího systému u střechy a věnce pod pozednicí. Tato míst nutno vždy promyslet. Inspiraci naleznete v technických brožurách výrobce cihel a zateplovacích systémů, kde jsou vhodná řešení naznačena v detailech. Jinak doporučuji osobní konzultaci ve středisku EKIS, nebo zadat detaily projektantovi.

Pokud je použito zdivo Porotherm 44 Profi (přesné na lepidlo), výrobcem uváděný součinitel prostupu tepla (W/m2.K) je pro zdivo bez omítek 0,26 a s tepelně izolační omítkou 0,24. To je již řešení, které vyhovuje na doporučení normy a není určeno pro dodatečné zateplení. Zateplit ale samozřejmě lze, obdobně jako první případ.
Pokud se jedná o zdivo Porotherm 44 EKO + Profi (přesné na lepidlo), výrobcem uváděný součinitel prostupu tepla (W/m2.K) je pro zdivo bez omítek 0,20 a s tepelně izolační omítkou 0,19. Toto zdivo je určené pro použití bez dalšího zateplení.

Ing. J. Veselý, poradce,
Energy Centre, Náměstí Přemysla Otakara II 25, České Budějovice.

[ Odpovídá: Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect