Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.5.19 / dotaz č. 107963
Dobrý den,

v r. 2012 (18.7.12) byl zodpovězen dotaz číslo: 34390 - téma: Kogenerace, trigenerace.

Prosím o sdělení zda a jak se od té doby změnily (uvedení aktuálního stavu) podmínky připojení a provozování kogenerační jednotky (teplo-elektřina). Máme zájem pořídit a provozovat jednotky na biomasu (štěpka z odpadního dřeva) s činným elektrickým výkonem 45 kVA připojené do distribuční sítě elektřiny s využitím tepla pro vlastní potřebu. Jednotky zapojené v kaskádě, konfigurace podle spotřeby tepla našich provozoven. Instalace v oblasti kde distribuci elektřiny zajišťuje ČEZ Distribuce a.s.

Pouze na Vašem portále jsou uvedeny všechny údaje o podmínkách souhrnně, dotazováním jednotlivě jsem se nedobral k odpovědi.
Děkuji Vám za odpověď.
Vážený pane,
pro stavbu a provoz kogenerační jednotky na biomasu je nutno mimo jiné:

1/ Splnit požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Neuvádíte, bude-li váš zdroj v samostatné nové budově, nebo nahradí nějaký stávající zdroj tepla. Informujte se na vašem stavebním úřadě, jak postupovat ve vašem konkrétním případě, v jakém rozsahu musíte zpracovat projektovou dokumentaci atd.

2/ Protože váš zdroj má el. výkon menší než 1 MW, nepotřebujete k jeho výstavbě autorizaci MPO dle zákona 458/2000 Sb., resp. podle vyhlášky 387/2012 Sb.

3/ S připojením k síti musí souhlasit distributor, ve vašem případě ČEZ. Formuláře žádosti o připojení a další žádosti najdete na stránkách ČEZ Distribuce:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/formulare/pro-vyrobce.html

4/ Projektová dokumentace zdroje musí mj. respektovat Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS). Viz: https://www.cezdistribuce.cz/cs/energeticka-legislativa/pravidla-provozovani-ds/ppds-2019.html

5/ Pro provoz musíte získat Licenci pro podnikání v energetice. Formulář žádosti a další dokumenty najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ)
http://www.eru.cz/cs/licence/informace-pro-zadatele


Přehled právních předpisů, které se vás jako výrobce elektřiny z OZE budou týkat, najdete zde:
http://www.eru.cz/poze/casto-kladene-dotazy#1
Doporučujeme prostudovat celou sekci FAQ na odkazu výše. Dále doporučujeme tento článek:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/179.html


Přejeme hodně úspěchů při podnikání v energetice!
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk