MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

rádi bychom si postavili novostavbu v pasivním standardu. Budeme mít podlahové vytápění. Projektant nám navrhl skladbu podlahy: plovoucí podlaha 10 mm, separační podložka, zálivka na vytápění 60 mm, separační folie, izolace styroflor 50 mm, hydroizolace, železobetonová deska 150 mm, štěrk z pěnového skla 350 mm. Tvrdí, že pak skladba splňuje požadavky na pasivní domy, vypočítané U podlahy je 0,17 W/m2K. Mě se nezdá malá tloušťka izolace v podlaze, pouze 50 mm. Na odborných webových portálech doporučují cca 100 mm a s konstrukcemi pod hydroizolací neuvažují. Projektant tvrdí, že velký podíl na izolačních schopnostech podlahy má podsyp z pěnového skla a není tedy potřeba tolik izolace. Je podle vás taková podlaha v pořádku a myslíte, že se bude blížit standardu pro nízkoenergetické domy?

Děkuji za odpověď.

S pozdravem.
[ 11.6.19 - dotaz číslo: 108045 - téma: Nízkoenergetické a pasivní domy ]

Vážená paní,
k Vašemu dotazu týkajícího se založení novostavby RD v pasivním standardu na tzv. „štěrku z pěnového skla“ Vám sdělujeme následující :
1/ Obecně je tento způsob založení určen pro budovy realizované jako pasivní a je třeba říci, že bývá cca o 10-15 % dražší než klasické řešení, s tepelnou izolací nad hydroizolací.
2/ Z vašeho popisu jednoznačně nevyplývá, zda bude dům založen na desce, či na zákl. pasech založených v nezámrzné hloubce. Nejvíce se potenciál tohoto způsobu založení pomocí „štěrku z pěnového skla“ využije právě při založení na desce, protože při tomto řešení, nevzniknou při správném provedení v zásadě žádné tep. mosty.
3/ V rámci provedeného orientačního přepočtu Vámi uvedeného souč. prostupu tepla U=0,17 Wm2K ( orientačního proto, že neznáme přesný typ Styrofloru, neznáme způsob založení příček, neznáme způsob založení /pasy,deska,…), se bude řádově hodnota U kolem Vámi udávané U=0,17 Wm2K pohybovat. Tato hodnota je potom ve smyslu tep. technické ČSN 73 0540-2 vyhovující vůči současné doporučené hodnotě pro pasivní budovy (když je vyhovující pro pasivní budovy, je samozřejmě vyhovující pro tzv. nízkoenergetické domy).
4/ Ve skladbě však neuvádíte použití separačních fólií, kterými je třeba oddělit vrstvu „štěrku z pěnového skla“ , neuvádíte štěrk. podklad pod vrstvu „štěrku z pěnového skla“.
5/ S uvedenou skladbou souvisí i další důležité konstrukční zásady, které je třeba uplatnit, např. předepsané zhutnění stěrku, odvodnění štěrk. podloží, řešení kolem vnějšího obvodu při řešení založení na desce, popř. na pasech, a další.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vám navrhujeme ještě i případné využití služeb bezplatné konzultace přímo v našem poradenském středisku EKIS v Olomouci na ul. Jihoslovanská 21, s konzultačními dny pondělí a středa ve 13 -17 hod. V případě zájmu prosím volejte na tel. 777 068 990 ať můžeme dopředu dohodnout termín Vaší případné konzultace.

S pozdravem
Svoboda Pavel,
9012 EKIS Olomouc Svoboda

[ Odpovídá: Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Svoboda ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect