MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Zajímalo by mě zateplení štítu sedlové střechy u NED. Od projektantky jsme nedostali tento prvek v detailu. Izolace je minerální vata mezi a pod krokvemi. Zvenku je plášť budovy zateplen 30cm polystyrenu. Zdivo má součinitel tepelné vodivosti 0,161 W/mK. V místě štítu je obálka zateplení přerušena cihlami. Bojím se tepelného mostu a případné kondenzace vody. Přikládám obrázek posledního stavu. Nakreslil jsem možné seříznutí cihel na prostup izolace, ale nevím, jak by to dopadlo staticky… https://imgur.com/a/eRybmD3
[ 29.7.19 - dotaz číslo: 109628 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den,
tento detail by bylo vhodné posoudit v rámci řešení tepelně technického detailu. Nicméně štít bude izolovaný vnější zateplením a uvnitř bude v rovině krokví a pod nimi tepelná izolace. Tudíž si myslím, že by detail měl být v pořádku.
[ Odpovídá: Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect