Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.8.19 / dotaz č. 110212
Dobrý den,
mám na Vás následující dotazy:
Kolik projektů větrných elektráren je v Jihočeském kraji ve fázi
- projektu
- realizace (výstavby)
- přípravy?
Pokud je to možné, uveďte prosím ke každému konkrétní jména a adresy.
Jaké jsou výkupní ceny za elektřinu z větrných elektráren?
Je možné zaslat ke každému výše uvedenému kontakty na kompetentní osoby, kanceláře, společnosti, které se zabývají konkrétními projekty? Návrhy?
S kým české subjekty vyjednávají? Se společnostmi Vestas, Nordex, Siemens Gamesa nebo s naší společností ENERCON?
Zasahuje do jednání ČEZ/blokuje jednání? Je možné realizovat i bez ČEZ?
Jaká je adresa asociace pro větrnou energii v ČR?
Děkuji za Vaše odpovědi.

Guten Tag,
ich habe folgende Fragen an Sie:
Wie viele Windkraftprojekte in Südböhmen sind
- in der Projektierung
- im Bau
- in Vorbereitung?
Bitte jeweils konkrete Namen und Adressen, wenn möglich.
Wie hoch ist die Einspeisevergütung?
Gibt es zu oben Ansprechpartner, Büros, Gesellschaften, die sich konkret mit Standorten auseinandersetzen? Anträge?
Mit wem wird verhandelt?
Vestas, Nordex, Siemens Gamesa oder mit uns, also ENERCON?
Blockiert CEZ? Ohne CEZ nichts möglich?
Wie ist die Adresse vom Windkraftverband in CZ?
Ich bedanke mich für Ihre Antworten.

Vážený pane.
tímto odpovídáme na váš dotaz ohledně větrných elektráren na základě vaší osobní návštěvy v našem poradenském středisku dne 14.8.2019 a vašeho emailu:
1) V jihočeském kraji není k dnešnímu dni žádná realizace větrné elektrárny. Údaje o záměrech ve fázi přípravy nebo projektu nejsou k dispozici. V celé ČR bylo v roce 2018 5 nových projektů (6 ks větrných elektráren)
2) Výkupní cena (garantovaná podpora) je v současnoti 1,93 Kč/kWh, ale platí pouze pro tzv. „reziduální projekty“ , které získaly autorizaci před 1.10.2013. Pro novější projekty podpora není a cena prodané kWh závisí na dohodě s obchodníkem s elektřinou a případně na výši tzv. „zeleného bonusu“, který vyhlašuje každoročně ERÚ. Otázka ceny je komplikovaná a doporučuji obrátit se na ČSVE.
3) Představu o aktivních dodavatelích větrných elektráren lze získat nahlednutím na stránky ČSVE (Česká společnost pro větrnou energii) , kde jsou někteří v seznamu členů této společnosti (např. Vestas)
4) ČEZ není v Jihočeském kraji provozovatel sítí (zde EON). Jako takový by pouze stanovoval obecně platné podmínky pro připojení elektrického zařízení. Rozhodující roli zde má Energetický regulační úřad : ERÚ, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Telefon: 564 578 666 - ústředna
Fax: 564 578 640 - centrální fax - podatelna
E-mail: podatelna@eru.cz , www.eru.cz

5) Adresa ČSVE: Česká společnost pro větrnou energii, Moravské náměstí 14, 602 00 Brno

Mgr. Bohuslav Čtveráček, energetický poradce ECČB

Sehr geehrter Herr!
Hiemit beantworten wir Ihre Frage bezüglich der Windkraftanlagen auf Grund Ihres persönlichen Besuchs in unserem Beratungszentrum am 14.8.2019 und auf Grund Ihrer E-Mail:
1) Im Südböhmischen Kreis gibt es zu heutigem Tag keine Windkraftanlage. Angaben zu Projekten in Vorbereitungs- oder Projektphase stehen nicht zur Verfügung. In der ganzen Tschechischen Republik gab es 2018 fünf neue Projekte (6 Windkraftanlagen)
2) Der Einspeisepreis (garantierte Unterstützung) beträgt derzeit 1,93 CZK / kWh, gilt jedoch nur für sogenannte „Restprojekte“, die vor dem 1.10.2013 genehmigt wurden. Für neuere Projekte gibt es keine Unterstützung und der Preis der verkauften kWh hängt von der Vereinbarung mit dem Stromhändler und möglicherweise von der Höhe des sogenannten „grünen Bonus“ ab, der jährlich vom Energieregulierungsamt (ERÚ – Energetický regulační úřad) bekannt gegeben wird. Die Preisfrage ist kompliziert und ich empfehle ČSVE (Tschechische Gesellschaft für Windenergie) zu kontaktieren.
3) Eine Vorstellung von den aktiven Anbietern von Windkraftanlagen kann man z.B. auf den Webseiten von der Tschchischen Gesellschaft für Windenergie (ČSVE) finden, wo einige auf der Liste der Mitglieder dieser Gesellschaft angegeben sind (z.B. Vestas)
4) CEZ ist kein Netzbetreiber in Südböhmen (hier EON). Als solches würde es nur allgemein gültige Bedingungen für den Anschluss elektrischer Geräte festlegen. Das Energieregulierungsamt spielt hier eine entscheidende Rolle: ERÚ, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Telefon: (+420) 564 578 666 - Telefonzentrale
Fax: 564 578 640 - zentrale Fax - Poststelle
Email: podatelna@eru.cz, www.eru.cz
5) Adresse der ČSVE (Tschechische Gesellschaft für Windenergie): Česká společnost pro větrnou energii, Moravské náměstí 14, 602 00, Brno
Mgr. Bohuslav Čtveráček, Energieberater des ECCB
Odpovídá:  Mgr. Bohuslav Čtveráček* - EKIS Hluboká n. Vltavou Energy Centre tisk