Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.10.19 / dotaz č. 112930
Dobrý den, zakoupil jsem mve s dvěma oběžnými koly,kdy tyto jsou umístěna na plovoucí vzduchové nádrži i s generátorem .Pán tuto elektrárnu používal 10 let bez jakéhokoliv povolení a stejně tak i tvrdil,že žádná povolení nejsou potřebná ,neboť se jedná o elektrárnu mobilní .Výkon byl 0,5 kw.Je to možné ?
Děkujeme Vám za Váš dotaz, z Vašeho dotazu není zcela jasné konkrétní technické řešení dvou oběžných kol a jednoho generátoru, přesto se pokusím o několik poznámek.

1) Stavba MVE je vodním dílem podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona (stavba k využití vodní energie a energetického potenciálu).
K provozování malých vodních elektráren (dále jen „MVE“), vodních děl podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je třeba povolení k nakládání s vodami k využívání jejich energetického potenciálu podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona.

V pochybnostech o tom, zda se jedná o vodní dílo a zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a o jaký druh nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami se jedná, rozhoduje vodoprávní úřad.

Dále je třeba řešit i vztah k pozemku na němž bude MVE umístěna, , a také souhlas správce vodního toku, pokud se jedná o vodní tok nebo drobný vodní tok(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html).

2) Neuvádíte, zda bylo zařízení připojeno do rozvodné sítě, pokud ano a chcete dosáhnout na povinný výkup, nebo zelené bonusy, tak musí být zařízení nové, nebo rekonstruované.
Uvádíte, že minulý majitel zařízení provozoval 10 let, tedy zařízení není nové a ani neproběhla jeho rekonstrukce.
Rekonstrukcí MVE se rozumí:

Provedení všech těchto prací:
a) výměna nebo generální oprava turbíny;
b) výměna nebo převinutí generátoru;
c) oprava elektročásti spočívající v zabránění působení zpětných vlivů na síť a vyhovující ČSN EN 50160;
d) výměna regulačních zařízení;
e) výměna nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.

Při rekonstrukci nesmí být použity technologické celky starší než 5 let. Tato podmínka v praxi znamená, že například při výměně turbíny nebo generátoru nesmí provozovatel MVE tyto části koupit „z druhé ruky“. Musí se jednat o nové technologie, resp. ke dni rekonstrukce nesmí být starší 5 let.

3) Uvádíte, že výkon byl 0,5 kW, tedy 500 Wattů.

při výkupní ceně okolo 3 Kč za kWh (cena povinného výkupu nebo celková tržba při uznání zelených bonusů), je maximální denní tržba 36 korun (0,5 kW x 24 h x 3 Kč/kWh = 36 Kč/ den).
Při prodeji pouze silové elektřiny do rozvodné sítě, by výkupní cena byla okolo 1,2 Kč za kilowatthodinu(neprovedení rekonstrukce).
Předpokládám ale, že toto zařízení nesplní podmínky pro připojení do rozvodné sítě.
Pokud je pravda, že to má 0,5 kW, tedy 500 Wattů, tak se jedná o nějaký mikrozdroj k dobíjení telefonu nebo počítače.

Výkon na hřídeli vodního motoru je dán okamžitým průtokem, čistým spádem na vodním motoru a účinností vodního motoru při daném průtoku:

výkon P [kW] = 9,81 × průtok Q [m3/sec.] × spád H [metry] × účinnost [%]
Ten výkon se počítá orientačně nejlépe s použitím vzorečků na této stránce http://mve.energetika.cz/sikovneruce/jaky-je-vykon.htm

Průměrné průtoky a okamžité průtoky lze orientačně zjistit na nejbližším limnigrafu Českého hydrometeoroligického ústavu http://hydro.chmi.cz/hpps/
nebo vlastním měřením využitím tzv Konsumpční křivky
https://web.natur.cuni.cz/~langhamr/lectures/hydro/pdf/Kocum_Hydrometrie.pdf

Jedná se pouze o stručný náhled do celé problematiky, pokud budete mít zájem o podrobnější, nebo konkrétní upřesnění, doporučuji sjednat schůzku, nebo zavolat.
Odpovídá:  Ing. Pavel Dvořák* - EKIS Šumperk Ing. Dvořák
Téma:  Energie vody
tisk