Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.12.19 / dotaz č. 114375
Dobrý den.
Chci provést záměnu průtokového ohřívače MORA 5507.1002 za kompatibilní nový typ MORA -TOP VEGA 13E.N022. Stávající odkouření starého ohřívače je 130 mm v hliníkovém provedení.
Nevím však, jaká je současná norma, tj. zda mohu nový spotřebič připojit na původní hliníkové odkouření, nebo zda jej musím zaměnit za nové nerezové.
Za radu a odpověď předem děkuji.
S pozdravem
V dikci zákona 133/1985 Sb. v aktuálním znění a vyhlášky 34/2016 Sb. musí být před zprovozněním nově osazovaného spotřebiče i při jeho výměně provedena revize spalinové cesty. Tuto revizi musí provést autorizovaná osoba – revizní technik spalinových cest. Součástí revize je (mimo jiné) i prohlídka technického stavu a ověřovací výpočet dle ČSN 13 384. Teprve po vystavení kladné revize je možno spotřebič zprovoznit.

V současné době již by měly být do nového provozu uváděny pouze spotřebiče kondenzační, pro které není použití hliníku povoleno. Pokud budete instalovat uvedený produkt – tedy atmosférický plynový spotřebič s přerušovačem tahu, narazíte v rámci revize pravděpodobně na problémy, a to jednak se stavem spalinové cesty jako takové, jednak na přívod vzduchu a obvyklým problémem je i výška kouřovodu.

Lze doporučit kontaktovat místního revizního technika spalinových cest, aby komín a přívod vzduchu prohlédl ještě předtím, než dojde k nákupu nového spotřebiče. Ten zakoupit až po případném odsouhlasení spalinové cesty.

Připojení vyměněného spotřebiče do nerevidované spalinové cesty je porušením zákona a může být pokutováno.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk