Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.1.20 / dotaz č. 114428
dobrý den,
obracím se na vaše konzultační středisko s otázkou, zda dotace v Aktivitě 1A - opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení se týká pouze případů, kdy dojde k výměně dosavadních osvětlovacích těles za nové.
Nebo zda je možné žádat o dotaci na realizaci nového veřejného osvětlení budovaného náhradou za dosavadní, zrušené v souvislosti s demontáží volného vedení NN na jehož stožárech jsou svítidla VO upevněna. Dosavadní VO včetně rozvodu bude celé zrušeno. Nové VO bude realizováno v jiných trasách na nových samostatných stožárech VO.
Zda je možnost žádat dotaci na MPO nebo i na MŽP ?
Děkuji Vám za odpověď
Vážený pane,
Dotace dle Aktivity "1A - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení" se vztahuje pouze na osvětlovací tělesa, kabeláž ve sloupech a řídící systém osvětlení. Žádat o dotaci dle Aktivity 1A můžou podat pouze obce a městské části, příspěvkové organizace zřizované obcí a obchodní korporace se 100 % podílem obce. Žádosti o dotaci se podávají v roce předcházejícím ve vztahu k realizaci, to znamená že na realizaci v roce 2020 měla být žádost o dotaci podána v roce 2019 (1.9. - 31.10. 2019). V roce 2020 ještě žádná výzva dle Aktivity 1A nabyla vypsána. Je předpoklad, že vypsání nové výzvy na rok realizace 2021, bude v srpnu 2020.
Z toho vyplývá, že podání žádosti dle Aktivity "1A - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení" již nelze (realizace má proběhnout v roce 2020).

Výzvy na dotace dle Aktivity "1A - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení" vydává jak MPO tak i MŽP. Výzvy vydané MŽP se vztahují pouze na obce, které jsou v oblasti CHKO. Výzvy vydané MPO se vztahují na ostatní obce.

S pozdravem Ing. Michal Hruška