Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.1.20 / dotaz č. 114597
Dobrý den,

jsem majitel starého mlýna, zajímalo by mě obnovení turbíny a výstavba malé vodní elektrárny. Jestli se mi to vyplatí, kolik to bude stát, co je potřeba vše vyřídit, jestli je to lepší s dotací nebo bez nebo jak v tom figurují Lesy ČR jako správce vodního toku?

Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu, v mezi první kroky při tomto rozhodování by mělo být stanovisko správce toku, případně povodí zda bude souhlasit s instalací malé vodní elektrárny (MVE), stanovisko správce distribuční sítě el.energie zda je možné a kde je možné MVE připojit na sít el.energie. Jaké jsou průtokové poměry na daném vodním toku (dlouhodobý průtok, průměrný průtok, minimální průtok a doby trvání jednotlivých průtoků. S jakým spádem (rozdíly výšky hladiny vody) je možné uvažovat. Z těchto prvotních údajů bude možné vypočítat předpokládaný výkon MVE, roční produkci energie, roční přínosy za prodej, případně výnosy z uspořené energie při vlastní spotřebě. Toto Vám může potom řešit studie, kde se budou předpokládat technické věci, náklady na realizaci, dobu návratnosti vložených prostředků. Poté může následovat zpracování projektové dokumentace, proces schvalování, povolení, realizace a těšení se na první vyrobené kWh el.energie.
Za MEPS Žďár nad Sázavou Pavel Juda

Odpovídá:  Ing. Pavel Juda* - EKIS Město Žďár nad Sázavou
Téma:  Energie vody
tisk