Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.5.20 / dotaz č. 117348
Vážený pane Čejko,
Prosím, dokázal byste porovnat, jak novela vyhlášky č.78/2013 Sb. zasáhne do hodnocení kombinované výroby tepla a elektřiny? Konkrétně mi jde o srovnání, zda bude rovnocené nebo nějak zvýhodněné použití KVET v budově s KVET v soustavě zásobování teplem? Technicky se mi to jeví jako stejné, pokud se všechno teplo spotřebuje.
Dobrý den,
novela vyhlášky č.78/2013 Sb., nezmění zásadním způsobem hodnocení KVET, fakticky upravuje především započítání KVET u budov zásobovaných z nelicencovaných zdrojů tak, aby vliv KVET byl rovnoměrně rozpočten mezi budovy.
Výhodnější by měl být KVET umístěný v hodnocené budově. Samozřejmě záleží na množství využitého tepla a elektřině. Nicméně KVET v budově umožňuje započíst vyrobenou elektřinu využitou v budově nebo dodanou mimo ni. Oproti tomu KVET s SZTE je zohledněn ve faktorech primární energie z neobnovitelných zdrojů a to jednat ve faktoru dodaného tepla (0,9 pro účinné soustavy s KVET oproti 1,3 pro neúčinné) a jednat v nižším faktoru elektřiny (2,6). KVET umístěný v SZTE tak pŘIspívá především k nižšímu průměrnému faktoru elektřiny a tepla (pro všechny budovy), kdežto KVET umístěný v budově přispívá ke snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů především pro hodnocenou budovu. Jejich vliv je tedy srovnatelný, ale jednou snižuje průměr všem (KVET v SZTE) a jednou zlepšuje hodnocenou budovu.
s pozdravem
Michal Čejka
Odpovídá:  Ing. Michal Čejka* - EKIS Praha Porsenna tisk