Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.7.20 / dotaz č. 118497
Dobrý den. Budeme měnit kotel na tuhá paliva Viadrus 22 na uhlí za peletový kotel Termika 24. Objekt se nachází v Proseči u Skutče. Komín je průměr 140mm výška 7.5m. Je zděný. V poslední době když se topilo kouř se držel nad komínem a padal dolu na zahradu. Byl tu kominík a nahoře na čepici komína je zadehtovaný a udajně průměr je cca 80mm. Ke konci topné sezony byl dost zakouřený prostor kotelny. Před třemi lety,byl komín zadehtovaný a tedy i frézovaný.Jsme v oblasti 600m nad mořem a dost často tady fouká vítr. Máme nabídku od kominíka,ale ten trvá na průměru 140mm. My by jsme chtěli průměr menší po konzultaci s prodejcem. Kotel bude napojený na boiler a prosím i o letní provoz. Děkuji
Dle provedených orientačních výpočtů a zadaných vstupních dat, nevyhovuje žádná dimenze komínu.
V zadání pro výpočet spalinové cesty chybí některá data týkající se spalinové cesty (připojení na vzduch, připojení kouřovodu apod.). Tyto parametry jsou do výpočtu dosazeny.
Výrobce spotřebiče deklaruje požadavek na tah 5 Pa. Počítáme-li ve výpočtu s tímto požadavkem pro dimenzi 140 mm, pak není splněna tlaková podmínka při plném zatížení spotřebiče a teplotní podmínka při částečném zatížení spotřebiče.
V případě, že by výrobce spotřebiče deklaroval požadavek na tah 0 Pa (spotřebič opatřen ventilátorem), pak by bylo možné počítat s menší dimenzí komínu vzhledem k možnosti přetlakového provozu spotřebiče. Tlaková podmínka by v tom případě vycházela od průměru 120 mm. Stále by však nevycházela teplotní podmínka při částečném zatížení spotřebiče.
V orientačním výpočtu, který vám pošleme, je počítáno s možností celoročního provozu z důvodu ohřevu teplé vody (teplota okolního vzduchu 30° pro tlakovou podmínku) a teplotou spalin při plném zatížení spotřebiče 179°C a při částečném zatížení spotřebiče 91°C.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS tisk