Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.7.20 / dotaz č. 118538
Dobrý den,
prosím o výpočet spalinové cesty pro automatický kotel VIADRUS A3C - 4 články.
Kotel bude pro dvojpodlažní RD, v plánu stavba nového komínu, tak bych rád nějaké minimální parametry.
Děkuji.
V zadání pro výpočet spalinové cesty chybí některá data týkající se spalinové cesty (druh paliva, přívod vzduchu, připojení kouřovodu, účinná výška komínu, skladba komínové konstrukce apod.). Tyto parametry jsou do výpočtu dosazeny. Výpočet byl zpracován pro hnědé uhlí a pro dimenzi komínu 160 mm.

Výrobce spotřebiče deklaruje ve svém technickém listě poměrně nízkou teplotu spalin. Při plném zatížení spotřebiče 99°C, při částečném zatížení 71°C. Takto nízké teploty spalin negativně ovlivňují tlakovou i teplotní podmínku.

Vypočtená teplota vnitřní stěny komínu na ústí je srovnávána s hodnotou rosného bodu spalin hnědého uhlí, což je výpočtově 122,7°C. Platí, že čím je komín vyšší, tím se teplotní podmínka zhoršuje. Rovněž platí, čím je větší dimenze komínu, tím se teplotní podmínka zhoršuje.

V orientačním výpočtu, který vám pošleme, je počítáno s možností celoročního provozu z důvodu ohřevu teplé vody (teplota okolního vzduchu 30° pro tlakovou podmínku). Výrobce spotřebiče uvádí požadavek na tah 13 Pa při plném zatížení spotřebiče a 5 Pa při částečném zatížení spotřebiče. Ve výpočtu bylo počítáno s účinnou výškou komínu 8 m. Tlaková podmínka není splněna. Zde platí, čím vyšší komín, tím se zlepšuje tlaková podmínka. Takže pokud máte komín vyšší, je možné, že by tlaková podmínka mohla být splněna.

V případě, že byste zvolil jako palivo pelety a postavil komín s vyšším tepelným odporem, pak to vychází výpočtově lépe (teplotu vnitřní stěny na ústí komínu srovnáváme s rosným bodem spalin pelet, který je výpočtově 39,1°C).

Doporučuji, před nákupem spotřebiče, požadovat u výrobce spotřebiče, výpočet spalinové cesty provedený s přesnými vstupními daty (viz první odstavec).
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS tisk