Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.8.20 / dotaz č. 119453
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na možnost započítání teplovodní krbové vložky do PENB. Jedná se o rodinný dům, zdroj tepla- krbová teplovodní vložka na dřevo napojená na IZT. Zásobník by také sloužil pro ohřev TV. V zásobníku by byla osazena el. spirála. Je možné počítat s touto spirálou jako se záložním zdrojem tepla, nebo je vždy nutné postupovat podle ČSN 730331, tj. max. 35% na vytápění (TV předpokládám, že by měla být odhadnuta na 35% z otopného období). Děkuji.
Dobrý den,
v případě, že se jedná o novostavbu rodinného domu, je nutné při provádění výpočtů energetické náročnosti předmětné budovy postupovat vždy na základě projektové dokumentace a v souladu s metodikou hodnocení energetické náročnosti budovy podle přílohy č. 5 k vyhlášce o energetické náročnosti budov (vyhl. 264/2020 Sb. s účinností od 1.9.2020). V této příloze č. 5 je jasně napsáno, že v případě použití více zdrojů tepla je podíl pokrytí tepla na vytápění a přípravu TV připadající na příslušný zdroj stanoven nejvýše hodnotou dle tab. A.1 normy ČSN 73 0331-1.

Ve Vašem případě tedy max. 35% podílu na vytápění pomocí krbové vložky s teplovodním výměníkem napojeným na teplovodní otopnou soustavu v budově a max. 20% podílu na přípravu teplé vody (kombinovaný zásobníkový ohřívač napojený na krbovou vložku s ručním přikládáním).

Vzhledem k tomu, že výše citovaná vyhláška č. 264/2020 Sb. bude platit od 1.9. 2020 a z vašeho dotazu nevyplývá, jednak zda se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, popř. výměnu zdroje a jednak kdy je plánované podání případné žádosti o stavební povolení (což je rozhodující pro to, podle jaké vyhlášky bude objekt hodnocen, tj. zda podle stávající, či nově platné od 1.9.2020), tak blíže neuvádíme možnost řešení ve smyslu znění stávající vyhlášky.

Vzhledem k výše uvedenému a v případě Vašeho zájmu Vám navrhujeme osobní bezplatnou konzultaci na našem poradenském středisku EKIS v Olomouci na ul. Jihoslovanská 21, po předchozí tel. domluvě případného termínu (Ing. Svoboda tel. 777 068 990).

S pozdravem 0012 EKIS Olomouc

Ing. Svoboda
Odpovídá:  Ing. Lukáš Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk