Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.11.20 / dotaz č. 122436
Dobrý den. Dcera rekonsruuje rodinný dům. Mění okna, zateplují, pořizují nový kotel na tuhá paliva. Mohly by čerpat dotace, když pouze opravují bez stavebního povolení? Děkuji za odpověď
Dobrý den,
děkujeme za dotaz. Ano. V takovém případě je rovněž možné čerpat dotaci. Předpokládáme, že máte na mysli dotaci z programu Nová zelená úsporám. Ovšem i v případě, kdy stavba nepodléhá stavebnímu řízení, je doporučeno, záležitost na stavebním úřadě projednat. Následně je možné v rámci žádosti o dotaci doložit buď záznam z jednání či čestné prohlášení, že záměr byl se stavebním úřadem projednán a že záměr žádné povolení nevyžaduje. Co se týče kotle na tuhá paliva, tak upozorňujeme, že podporovány jsou pouze kotle na biomasu a nikoliv kotle na pevná fosilní paliva. Podporovány nejsou ani kotle kombinované. Na kotel rovněž není možné v programu Nová zelená úsporám žádat, pokud je možnost získat podporu z tzv. kotlíkových dotací.
Jan Antonín, EnergySim s.r.o.