Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.12.20 / dotaz č. 122825
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat, o vzor žádosti na změnu cíle 2 v rámci tzv. "kotlíkových půjček".
Předem děkuji
Dobrý den,

náš EKIS se věnuje kotlíkovým dotacím a půjčkám dlouhodobě. Samotná realizace projektu měla začít do konce roku 2020. Na základě žádosti zaslané datovou schránkou na Státní fond Životního prostředí Vám změna, realizace i samotné podání projektu bude automaticky prodloužena.

Žádný vzor žádosti od SFŽP neexistuje, ale měla by mít takovouto strukturu:
1. Informace o žadateli
- informace o žadateli
2. Předmět žádosti
- změna projektu v cíli 2 na " název cíle "
- prodloužení podání projektu do " termín "
- prodloužení termínu realizace do 31.12.2021
3. Odůvodnění
- zdůvodnění žádosti

Společně se žádostí o změnu by měl být podán upravený popis projektu:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí podpory
Příloha č. 2 - Popis projektu

Tyto přílohy jsou ke stažení zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=66
Odpovídá:  Ing. Jindřich Gabriel - EKIS Chomutov Auxilien tisk