Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.12.20 / dotaz č. 122831
Jak je možno prokazatelně měřit množství chladu dodaného splitovou jednotkou vzduch-vzduch do místnosti?
Teoreticky snad, pokud by byl změřen průtok a rozdíl teplot (například v kalorimetrické komoře). Případně lze při místním měření provést jednorázový odhad. Není nám ovšem známo, že by existovala reálně použitelná měřící zařízení, která by bylo možno naistalovat uživateli pro dlouhodobé prokazatelné měření. Bohužel naše praktické zkušenosti s podobným typem měření jsou nulové.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk