Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.1.21 / dotaz č. 122860
Dobrý den,

stojíme před koupí krásného pozemku bez možnosti připojení ke kanalizaci a vodovodu.

Nutností je tedy studna a jímka, příp. standardní ČOV se vsakem, kde je ale nutné schválení vodoprávním úřadem, které může být problematické (v oblasti mají všichni studny).

Pokud by byla řešením pouze jímka, pak zvažujeme její doplnění o čističku šedých vod pro opakované využití vody ze sprchy a umyvadel na splachování toalety a praní, příp. i zálivku. Proto bych Vás ráda poprosila o prověřené tipy na firmy, příp. informační zdroje i zkušenosti stavitelů pasivních domů ohledně čištění šedé vody a jejího opětovného použití (navázali jsme již komunikaci s firmou Asio a systémem Hydraloop).

Děkujeme.


Dobrý den,
nad znovuvyužitím šedých vod doporučuji uvažovat každopádně. Alternativou ke klasické ČOV by mohla být i kořenová čistička. Je otázkou zda je to v daném místo možné. Co se týká doporučení frima, tak jednoznačně doporučuji firmu Asio, případně firmu Koncept Ekotech.
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý* - EKIS Brno CPD
Téma:  Energie vody
tisk