Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.2.21 / dotaz č. 123743
Naše společnost aktuálně shromažďuje veškeré podklady k čerpání dotace na zřízení kogenerační jednotky na biomasu do jednoho
z našich provozů. Jsme společnost zpracovávající dřevo a proto se nám tato technologie hodí, protože přebytečné teplo, které jednotka
vyprodukuje jsme schopní okamžitě využívat v rámci dřevařských sušáren a výrobních hal v našem areálu.
Je pro nás výhodné našim dřevěným odpadem plnit jednotku a takto ji plně využívat.

Technologie Stirlingových motorů je údajně na českém trhu na ústupu právě z důvodů malého elektrického a velkého tepelného výkonu. Tento výkon se nám právě hodí.

Máme nakontaktovanou spol. B Power, která tuto technologii poskytuje. V rámci konkurečního porovnání se mi nedaří nalést další firmy.
Našel jsem pouze spol. Froling (ale pravděpodobně nevyhoví z hlediska výkonu). Další společnosti nabízení jednotky na zemní plyn a jiná paliva
než biomasu.

Mohl bych Vás požádat o nějaké doporučení na další firmy?
Velmi děkuji za Váš čas, který věnujete přečtení mého dotazu.
Vážený pane,
děkuji za váš dotaz. Bohužel, kogenerační jednotky na dřevo na našem trhu opravdu moc nejsou.

Pokud potřebujete velký tepelný a malý el. výkon, možná se vám bude líbit kotel výrobce DAMGAARD Consulting. Ten nabízí kotel na štěpku, který kromě tepla vyrábí i elektřinu. Výkon 6 kW elektřiny a 120 kW tepla (přitom 3 kW elektřiny potřebuje na vlastní provoz). Viz: https://www.kotelwave.com/


U jednotek spalujících dřevoplyn se naráží zejména na problém s kolísavou kvalitou paliva - z toho plynou i měnící se požadavky na čištění dřevoplynu. Tyto jednotky také špatně snáší nárazové zatížení, což omezuje jejich použití.
Pokud vím, jednotku na dřevoplyn nabízí na českém trhu pouze tento výrobce:
http://www.froling.cz/products/kogeneracni-jednotka-chp50/


Jednotky se Stirlingovým motorem naráží na jeho nízkou účinnost. Z ní plyne, že jednotka dodává hodně tepla a málo elektřiny, přičemž zákazník to potřebuje spíše obráceně. Není mi znám žádný výrobce, který by v současnosti nabízel komerčně dostupné řešení.

Zdá se, že perspektivní cestou jsou jednotky na bázi ORC. Může být výhodné si takovéto zařízení objednat na míru. Viz např:
http://www.stavimex.sk/produkty.php?rsvelikost=jr&rstext=all-produkty-all&rstema=400&stromhlmenu=400
http://www.schiestl.cz/katalog/system-Turboden-Kohlbach-pro-vyrobu-elektricke-energie
https://www.bpower.cz/vyroba-elektriny-a-tepla-z-biomasy


Podívejte se také na nabídku zahraničních dodavatelů:
http://www.hwenergy.co.uk/biomass-boiler-products-and-services/biomass-chp/
https://www.holz-kraft.com/en/products/biomass-chp.html
https://helec.co.uk/products/biomass-chp/
https://www.newenco.co.uk/biomass-chp
https://www.syngasmart.com/

Přeji hodně úspěchů jak v dotačním řízení, tak při stavbě a provozu zařízení!
Karel Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk