Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.2.21 / dotaz č. 124075
Dobrý den, v mnoha bytových domech s podlahovým vytápěním vidím, že není možné regulovat teplotu v místnosti pomocí prostorových termostatů, ale pouze zónově pro celý byt pomocí prostorového termostatu v referenční místnosti.
Chtěl bych si ověřit, jestli platí i pro podlahové vytápění požadavek Zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií, §7:
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

Stačí zónová regulace na celý byt ( s okny různých místností na sever, jih,..) nebo musí být regulace v každé místnosti?

Děkuji.

Dobrý den,
nejčastěji se používá pro regulaci podlahového topení termostatu a termoelektrického pohonu. Výhodou této regulace je možnost nastavení teploty v závislosti na čase a potřebách majitele.
Další možností regulace podlahového topení je za použití ekvitermní křivky, vyregulování průtoků do jednotlivých zón topného systému. Objekt, byt je pak vytápěn na komfortní teplotu dle venkovní teploty.
Požadavek zákona se vztahuje pro topný systém. Podrobnosti upravuje §6, odst. 1 vyhlášky č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, v aktuálním znění.
Na vaši otázku najdete odpověď v §6, odst. 1 písmene b, kde je uvedeno: "Regulace vytápění bytových a nebytových budov se provádí samostatnou automatickou regulací části vnitřního zařízení - zónová regulace, pokud to vyžaduje situování budovy vzhledem ke světovým stranám, odlišná tepelná akumulace nebo různý způsob využívání jejích jednotlivých částí, zejména byty a nebytové prostory".
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk