Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.4.21 / dotaz č. 125505
Dobrý den,
MPO předpokládám i pro příští rok vyhlásí výzvu programu podpory Obnovitelné zdroje energie pro MVE do 10kW. Nevíte o někom, kdo by byl schopen připravit dotační projekt na rekonstrukci a modernizaci stávající MVE. Děkuji.
Dobrý den,
podobná problematika je zmíněna např. v dotazu č. 91893. Uvedenou odpověď mohu doplnit tak, že základem je odborné posouzení skutečného stavu (podloženého historií dosavadní výroby elektřiny) a možného potenciálu zvýšení účinnosti a/nebo výkonu elektrárny projektantem, kterého můžete získat výběrem z prohlížeče pod hesly projekce, výroba, montáž nebo opravy vodních turbin. Kvalitu služeb a zkušenosti pro výběr můžete konzultovat např. s Cechem provozovatelů Malých vodních elektráren (www.cechmve.cz), případně tam přímo získat doporučení.
Pokud budou pravidla očekávané výzvy podobná jako v minulosti, bude přijatelnost projektu pro získání podpory závislá zejména na bodovém hodnocení kritérií dle přílohy č. 3 – Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů:
- Měrné investiční náklady na snížení emisí CO2 (navýšením roční produkce elektřiny)
- Poměrná doba ročního využití instalovaného výkonu z MVE
Získání a garance těchto údajů v úvodní studii proveditelnosti je nejdůležitějším podkladem pro další činnost, která může vyústit v realizaci a případnou žádost o dotaci. Zpracování potřebných podkladů a příloh k žádosti Vám pravděpodobně nabídne zpracovatel projektu, pokud ne, můžete se pro zpracování a administraci žádosti obrátit např. na naše poradenské středisko.
S pozdravem Jiří Malkovský