Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.5.21 / dotaz č. 125835
Provozoval jsem v RD elektroakumulační kotel s přímotopnou sekcí 7,5 kW a vytápěním akumulační nádrže 14,4 kW. Veškerá regulace byla včetně ovládání směšovacího ventilu ruční mechanická nebo elektrická zapínáním sekcí s blokováním na teploty, běh čerpadla a nízkou sazbu. Chci zachovat výhodný tarif D26d distributora PRE. Do jaké míry mám požadovat poměrné rozdělení výkonů sekcí a dodavatele elektroniky obdobně sestavené vytápěcí soustavy s elektrokotlem, např. Protherm?
Vážený pane, děkuji za váš dotaz.

Podmínky pro přiznání sazby D26 jsou definovány v Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 10/2020, viz:
http://www.eru.cz/documents/10540/5890146/ERV9_2020.pdf/39cd3a18-48f1-43d1-9e01-2d63d151a644

Pro sazbu D26 platí mimo jiné:
- Součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulačních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.

Pro váš případ, kdy máte příkon akumulačního vytápění 14,4 kW, by měla být velikost hlavního jističe 3x 40 A. Pokud je váš jistič slabší, můžete snížit příkon akumulačního vytápění (poradí vám dodavatel kotle nebo projektant elektro). Nebo distributorovi předložíte projekt vytápění či jiný výpočet od projektanta, kde musíte prokázat, že tepelná ztráta objektu odpovídá příkonu akumulačního vytápění 14,4 kW. Nebo můžete distributorovi předložit Průkaz energetické náročnosti budovy.

Kombinace přímotopu a akumulační nádrže se v současnosti považuje za hybridní vytápění. Můžete proto požádat distributora (PRE) o přiznání sazby D57. Zde je doba nízkého tarifu 20 hodin denně, ale dražší cena za kWh. Zda to pro vás bude výhodné? Srovnání si můžete provést na kalklulačce ERÚ: http://www.eru.cz/cs/srovnani-nabidek-elektriny

Přeji úspěch při jednání!
S pozdravem
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk