Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.5.21 / dotaz č. 126087
Dobrý den,

v domě, který byl zkolaudován v roce 2011, máme od roku 2013 nainstalovány na radiátorech RTN (dům je vytápěn dálkově firmou PTas). Můžeme tyto poměrové měřiče vyměnit za RTN, nebo musíme použít kalorimetry?

Děkuji
Dobrý den,

dle zákona 406/2000 Sb, konkrétně § 7 odst. 4, má:

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Způsob rozúčtování stanoví Vyhláška č. 269/2015 Sb.

Pokud jde o možnost použití poměrových měřičů. Ano, způsob rozúčtování pomocí poměrových měřičů a za podmínek rozúčtování dle vyhlášky 269/2015 Sb. je legitimní a může být použit.

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit dále. Dne 12.5. jsem Vám zasílal na uvedený email s mým kontaktem a doplňující dotazy k Vaší otázce.

S pozdravem, Jan Škoda

Odpovídá:  Ing. Jan Škoda - EKIS Praha Consultora tisk