Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.5.21 / dotaz č. 126100
Dobrý den,
jsme v realizaci projektu nízkoenergetického domu (montovaná dřevostavba-difúzně uzavřená konstrukce) Tepelná ztráta je uváděna na 5kw, obytná plocha je 120m2. V místě stavby máme jako zdroj energie pouze elektřinu. Potřebujeme poradit s nevhodnějším typem vytápění, chlazení, větrání a ohřevu TV. Přikláním se ke vzduchotechnice (aktivní?? či pasivní??), jen přesně nevíme, jak pojmout vše dohromady? Čím a jak přitápět?
Děkuji za Vaši odpověď.
V současné době je projekt domu komplexním řešením, a to především z pohledu využití primární energie. Výlučné použití elektrické energie získávané ze sítě je s touto ideou neslučitelné. Do systému je proto nutno zařadit prvek s minimální spotřebou primární neobnovitelné energie. Takovým prvkem může být tepelné čerpadlo, fotovoltaika nebo spalovací zdroj na biomasu. Vyhodnocení, nejvhodnějšího doplňkového zdroje vyžaduje jednak detailní znalost situace a jednak obsahuje i nezanedbatelnou složku subjektivní (co se komu více líbí). Z hlediska nákladů bude zřejmě nejvýhodnější spalovací zdroj. Použití čistě jen vzduchotechniky zřejmě není nejlepším řešením. Jako ideální se jeví např. kombinace elektřiny ze sítě + elektřiny z vlastního zdroje (fotovoltaika) + systém řízené výměny vzduchu. Pro vytápění v přechodových obdobích lze doporučit peletová kamna.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk