Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.8.21 / dotaz č. 128348
Rád bych se poradil, jaký zdroj vytápění zvolit u staršího zděného nezatepleného rodinného domu o podlahové ploše 200 m2 + tak, aby se rodinný dům stal co možná nejvíce úsporný co do spotřeby a současně řešení sloužilo i k ohřevu užitkové vody.

Zvažuji de facto dvě možnosti, a to teplené čerpadlo/kombinovaný kotel na dřevo a biomasu-pelety.

Jak uvedeno výše, dům je nezateplený. Často se lze setkat s názory, že pro nezateplený starý zděný rodinný dům není tepelné čerpadlo vhodné, protože dům není odizolován jako nové pasivní stavby, nelze jej proto zateplit tak, aby zateplení časem nepodléhalo plesnivění, a že je proto vhodnější investovat do kvalitního automatického kotle na biomasu.

Prosím tedy o Váš názor na problematiku, popř. informaci, zda je nutné provést nějakou formu energetického auditu přímo na místě.

Současně prosím o informaci o aktuálních dotačních titulech, které je možno čerpat na jednotlivé alternativy, tedy:
1. zateplení domu, instalace tepelného čerpadla
2. instalace kvalitního automatického kotle na pelety a dřevo.

Pouze doplním, že současným zdrojem vytápění je starý plynový kotel (roční náklady cca 70.000,-Kč/rok) a užitková voda je ohřívána pomocí bojleru.

Děkuji předem za Váš čas.
Dobrý den,
Informace o dotačních titulech:
A aktuálně dobíhá dotační titul Nová zelená úsporám na který bude navazovat od podzimu 2021 pokračování https://2030.novazelenausporam.cz/
a však ani v jednom není možné žádat za náhradu za plynový kotel.
Dále existují kotlíkové dotace - které také budou pokračovat, tam to také není možné.
Více o těchto připravovaných dotací naleznete zde:
https://www.mzp.cz/cz/news_20210726-Minimanual-na-kotlikove-dotace-2021-2022

Ohledně problematiky vytápění:
Nelze to takto jednoduše odpověď.
Jsou různé druhy teplených čerpadel a také různé typy -např. tepelné čerpadlo země-voda může být velmi v hodné i pro objekty s velkou teplenou ztrátou.
Všeobecně však platí za všech podmínek platí - čím nižší bude teplota topné vody v otopném systému, tím vyšší bude topný faktor tepelného čerpadla a úspory na provozu tepelného čerpadla. V nezateplených objektech je většinou nutná vyšší teplota topné vody a z tohoto důvodu může někdo tvrdit ,že teplené čerpadlo není vhodné. Je to však potřeba hodnotit v souvislostech - je tedy mimo jiné nutné posoudit otopnou soustavu zda by se musela měnit, upravovat, nebo by byla vyhotovující.
Tepelné čerpadlo má výhodu bez obslužného chodu. U kotle na biomasu je nutné počítat s obsluhou.
Z hlediska porovnání ekonomické stránky obou řešení můžete využít tuto webovou aplikaci:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-teplou-vodu-a-elektrickou-energii-tzb-info