Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.9.21 / dotaz č. 131212
Dobrý den,
měl bych několik dotazů, které mne napadly po zhlédnutí webináře "PRINCIPY nZEB OVĚŘENÉ V PRAXI" Centra pasivního domu, můj dotaz směřuje primárně na energetickou optimalizaci stavby. Momentálně zvažuji jakým způsobem sám jako projektant mohu optimalizovat návrh stavby při zpracování studie a také jak "předpřipravit" specialistovi na energetiku celý projekt. Z mých známých a kolegů to nikdo zatím výrazněji neřeší. Zvažoval jsem několik způsobů jak optimalizaci řešit, jedním z nich je využití mé licence starší verze programu pro zprácování PENB, kde bych dostal obecnou představu o náročnosti stavby popřípadě bych ji aktualizoval na novější verzi, abych získal relevantnější výsledky. Bohužel zadávání je trochu zdlouhavější. Jako zajimavé mi v minulosti přišlo hodnocení EcoDesigner Star zabudované do 3D projekčího programu, bohužel pokud pominu komplikované získání licence, výstupy z mého pohledu nevypovídaly téměř o ničem.
Chtěl jsem se tedy zeptat zda existuje nějaké elegantnější řešení pro počáteční optimalizaci stavby.
Slibně mi přijde například posuzování pomocí programu PHPP, ovšem netuším jak korektních výsledků lze dosáhnout jelikož jsem s ním zatím neměl šanci pracovat. Proto bych se chtěl zeptat zda by jste mi byli schopni doporučit nějaký nástroj pro základní energetické optimalizování studií staveb. Zda je vhodnější využívat aktuální programu pro zpracování PENB a věnovat čas podrobnějšímu výpočtu či lze k slušným výsledkům dospět i pomocí jiného nástroje.
Dále bych se chtěl zeptat zda máte nějaké praktické zkušenosti s předsazenou montáží oken pomocí OSB desek. V minulosti jsem pro klienta poptával předsazenou montáž na kompozitní kotvy, bohužel dodavatel nabídl neakceptovatelnou cenu a od té doby jsem tento způsob montáže nenavrhoval. Standartně navrhuji osazení oken zároveň s vnějším lícem nosné konstrukce, kdy navrhuji část rámu překrýt EPS, tudíž by lineární činitel by měl být nižší, než u klasického osazení okna (v ose nosné konstrukce popř. bez překrytí rámu). V poslední době se setkávám s předsazenou montáží pomocí rámů z OSB desek či na EPS trámce v místě prahu či parapetu. Řešení s rámy OSB v ostění okenních otvorů se mi momentálně zdá jako cenově přijatelné řešení pro naše klienty. U tohoto řešení mám ovšem obavu zda občas nedochází k poškození spodní desky tj. desky v místě parapetu, případně zda zde nejsou nějaké jiné ne na první pohled skryté nevýhody. Přístup vody by sice měl být zabráněn správným zapravením parapetu, ovšem i u dřevostaveb bývají nevhodně řešené detaily v místě parapetu a v případě hnaného deště by to mohlo být problematické. Případně není Vám znám nějaký zdroj, který se kvalifikovaně zabývá předsazenou montáží oken obecně. Sice mám řadu publikací, ovšem relevantních informací zde k tomuto tématu mnoho není.
Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den.
Dobrý den,
za mne je optimálním nástrojem posouzení a především optimalizace návrhu právě nástroj PHPP. Jedná se o poměrně jednoduchý nástroj založený na excel platformě, která umožňuje doplnit si excel o další rozšíření (například databázi materiálů, které používáte, ekonomiku atd.). Výhoda je také to, že lze jedno PHPP k projektu mít již od první hmotové studie a postupně jej zpřesňovat spolu s následujícími stupni projektové dokumentace a mít tak celý proces po stránce energetické náročnosti pod kontrolou. V PHPP také vidím výsledek a vliv jakékoliv změny okamžitě, nemusím dávat "přepočítat". Optimalizace je tak rychlejší a já ihned vidím, co mi daná změna v návrhu dělá s energetickou náročností budovy.

Detail předsazené montáže pomocí OSB kastlíku máme řešený mezi našimi detaily na webu: https://www.pasivnidomy.cz/detaily/okno-v-miste-parapetu-osazeni-v-osb-kastliku-120
Je tam detail okna ve všech řezech.
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý* - EKIS Brno CPD tisk