Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.10.21 / dotaz č. 132316
Dobrý den,
můžem řešit rekuperaci s nuceným větráním v pasivním BD nasledovně? :
- mám novostavbu pasivu BD, dvě patra jsou byty, celkově 6 bytů na patre, převažne 2KK, počítám s technickou místností na chodbě kde plánujem umístnit rekuperační jednotku/jednotky, které budou dodávat/odsávat vzduch z místností. Nasávaní a vydechování vzduchu z rekuperačních jednotek bude z fasády objektu. Může rekuperaci řešit i takto? bez toho aby som musel umístnit rekuperaci na střeše?

Ďakujem
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz.

Strojovnu větrání pro byty můžete samozřejmě umístit jak v domě, tak na střeše. Při umístění v domě je třeba dát pozor na odhlučnění technické místnosti. V obou případech je pak nutné dodržet odstupy mezi nasávacím a výdechovým otvorem. Dále je vhodné umístit nasávací otvor dostatečně daleko od možných zdrojů zápachu či znečištění (výdechy z garáží, komínů atd.). Výdechové otvory je nutno umístit dostatečně daleko od oken.

Přejeme úspěšnou stavbu!

Jan Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk