Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.11.21 / dotaz č. 133482
[rekuperace]
Dobrý den, jaký je prosím Vás lepší způsob nasávaní a výfuku vzduchu v místnosti? V podlaze anebo v podhledu?
Z fyzikálního hlediska je dle mého lepší odsávat vzduch z místnosti z podhledu a ,,vyfukovat,, čerstvý vzduch v podlaze.
Co si o tomto myslíte prosím a jaký způsob je nejběžnejší v pasivních objektech?

Ďakujem
Dobrý den,
způsob umístění větracích otvorů závisí na zvoleném způsobu větrání. U obytných budov se doporučuje použít jeden z uvedených systémů větrání:
- nucené podtlakové větrání
- nucené rovnotlaké větrání
- hybridní větrání
U nuceného podtlakového větrání se přívodní otvory zpravidla umisťují pod okna za/nad otopná tělesa, případně pod strop nad okna. Větrací otvor může být osazen kvalitním filtrem případně tlumičem hluku. Odvodní ventilátor je umístěn buď přímo v dané místnosti odkud je vzduch nasáván, nebo může být společný pro více místností. Odtah je pak umístěn u stropu, popřípadě v podhledu.
U rovnotlakého větrání je přívod u stropu a odtah je také u stropu v jiném místě popřípadě v jiné místnoti. Vyhodou tohoto systému je možnost využití zpětného získávání tepla. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady a vyšší spotřeba energie pro pohon ventilátorů.
Pro pasivní dům bych navrhoval instalovat rovnotlaké větrání s možností využití zpětného získávání tepla.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk