Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.11.21 / dotaz č. 134118
Dobrý den,
uvažuji o doplnění plynového kotle na vytápění a ohřev TUV termodynamickým panelem se zásobníkem vody 100 l. Byl by zapojen jako vstup pro ohřev TUV plynovým kotlem (tedy při dostatečné teplotě vody by plynový ohřev nezapnul) a pro připojení na pračku přes nějakou termostatickou baterii. RD obývají 4 osoby. Nevím, zda na malý termodynamický systém lze získat dotaci. Připadá vám tato myšlenka smysluplná?
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Pokud tomu rozumím, jednalo by se o instalaci malého fototermického systému, skládajícího se z jednoho solárního termického kolektoru a zásobníku o objemu 100 l, který by byl předřazen stávajícímu systému přípravy teplé vody.
Při standardním návrhu fototermického systému pro rodinný dům se uvažuje tak, aby systém byl schopen při běžném průběhu venkovních povětrnostních podmínek, zejména s ohledem na sluneční svit, pokrýt potřebu teplé vody od jara do podzimu. V letním období jsou tudíž přebytky tepla a v zimě je nutno vodu dohřívat jiným zdrojem. Obvyklá velikost systému pak představuje podle předpokládané spotřeby teplé vody dva až tři kolektory a zásobník 200 až 300 l. U novostavby bývá zásobník bivalentní, to znamená, že v dolní části je uvnitř tepelný výměník tepla z kolektorů a v horní části dohřev. Při velké celoroční spotřebě teplé vody, při uvažování vývoje cen energie a dotace na pořízení systému, stojí jeho pořízení rozhodně za úvahu.
Dotaci lze získat v právě probíhající výzvě programu Nová zelená úsporám. Tak jako u všech dotací, požaduje se i zde splnění nějakých podmínek, tak že musíte udělat něco navíc nebo jinak, než jste si původně představoval. Konkrétně je třeba, aby systém měl určitý minimální přínos energie. Ten by měl obnášet alespoň 1400 KWh za rok, to odpovídá při optimálních podmínkách (orientace na jih a sklon 45°, žádné zastínění) velikosti zařízení o dvou kolektorech o celkové ploše cca 4 m2 (plocha apertury 3,56 m2) a velikosti zásobníku alespoň 160 l. To proto, že další podmínkou je minimální objem zásobníku ve vztahu k ploše (apertury) kolektoru – 45 litrů na 1 m 2 . Takovéto zařízení by bylo schopno dodat 55 % energie potřebné pro přípravu teplé vody za rok v domě se čtyřmi osobami, pokud předpokládáme spotřebu 40 l na osobu a den. Při použití 3 ks kolektorů by pokrytí spotřeby činilo až 70 % a pro naplnění požadavků podpory by musel být zásobník větší než 240 litrů. Výše podpory je stanovena pevnou částku 45 000 Kč nebo maximálně 50 % nákladů doložených fakturami. Protože by se jednalo o obnovitelný zdroj podporovaný určitým druhem dotací, je nutno, aby montáž zařízení podle ustanovení zákona o hospodaření energií prováděla oprávněná odborná firma.

Podporované solární termické systémy musí být sestaveny pouze z kolektorů splňujících minimální hodnotu účinnosti, to montážní firma bude vědět, protože je veden seznam výrobků a technologií, které požadavkům NZÚ vyhovují.
Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají elektronicky prostřednictvím AIS (informační systém) SFŽP ČR, který je dostupný z webových stránek programu.
Součástí žádosti je i odborný posudek obsahující v daném případě projekt s technickou zprávou, vyhodnocením úspor a výkresovou částí. Vypracování odborného posudku projektantem je podporováno částkou 5 000 Kč.
Je možné, že vyřízení dotace Vám nabídne některý z dodavatelů, mezi kterými si budete vybírat.
Co týká připojení pračky na teplou vodu ohřátou solárním systémem, musela by se použít speciální pračka již z výroby opatřená dvěma přívody: na teplou a na studenou vodu. Běžná pračka by zřejmě vydržela teplotu do 60°C, ale prací programy jsou nastaveny jen pro přívod studené vody.
Vámi navrhované zařízení, na které by ovšem nebylo možno získat podporu by vyrobilo cca 1000 kWh a pokrylo do 30% potřeby energie na přípravu teplé vody za výše uvedených okrajových podmínek.