MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.11.21 / dotaz č. 134170
Hezký den,
rád bych se zeptal, jak správně rozumět ukazateli Měrná ztráta prostupem Htc. Ve studii k zateplení mého rodinného domu (přízemí byt 3+1, v patře byt 2+1) je uvedena hodnota 340 W/K. Z toho vyvozuji, že při vnitřní teplotě 22 °C a venkovní teplotě 0°C bude tep. ztráta budovy 340*22=7,480 kW. Při venkovní teplotě -20°C bude ztráta 14,28 kW. Nezdá se mi však, že by ztráty tepla byly takto lineární.
Je zajímavé, že v odborném posudku pro zateplení budovy z roku 2010 je po zateplení vypočtena Měrná ztráta postupem 340 W/K a v PENB z roku 2019 je uvedena hodnota Htc = 271 W/K. Oba dokumenty mají stejného autora.
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz.

Vaše úvaha je správná, okamžitou tepelnou ztrátu vypočtete vynásobením měrné tepelné ztráty a rozdílem teplot uvnitř a venku. Ztráta tepla se ve výpočtech uvažuje opravdu lineární. Uvažuje se totiž tzv. kvazistacionární proudění tepla konstrukcemi, tj. jakoby se teploty měnily v nekonečně dlouhém intervalu (resp. dost pomalu na to, aby bylo možno zanedbat vliv akumulace tepla).
V praxi samozřejmě hraje roli i akumulace tepla ve stavebních konstrukcích. Rovněž se dynamicky mění vnitřní tepelné zisky (od osob a spotřebičů) a solární zisky okny. To je třeba zahrnout do výpočtu spotřeby tepla. Pozor, je nutno zahrnout i ztrátu tepla větráním, která se rovněž může dynamicky měnit. Běžně se to zohledňuje nějakým empirickým koeficientem (resp. kombinací několika různých koeficientů). Přesnější je ztrátu tepla simulovat třeba v hodinovém kroku. Pro běžné výpočty rodinných domů se to nedělalo, dnešní výpočetní nástroje to už samozřejmě umí. Potíž je s přesností vstupních dat, zejména o chování uživatelů.

Co se týče rozporu ve vašich dokumentech, zodpověděl by vám to nejlépe asi specialista, který dokumenty zpracovával. Může to být způsobeno např. způsobem, jakým se započítávají tepelné mosty v konstrukcích. Běžně se uvažuje nějaká paušální přirážka, dle úvahy výpočtáře. V podrobném výpočtu se počítá každý tepelný most zvlášť, což významně zvyšuje pracnost výpočtu.

Důležité je si uvědomit, že tvůrce legislativy nastavil PENB tak, aby byl nepoužitelný pro stanovení celkové tepelné ztráty. Tu by měl stanovit projektant vytápění.

S pozdravem
Jan Truxa, Karel Srdečný