Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.11.21 / dotaz č. 134204
Dobrý den,
máme dotaz na možnost získání dotací při výměně kotle. V domku jsme vyměnili starý kotel za nový s emisní třídou 5 dle ČSN EN 303-5 VIADRUS U22 Economy. Kotel splňuje i náročné podmínky německé emisní normy BIMSCH V2.
Jedná se o litinový zplynovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, který je určen k ekologickému spalování kusového dřeva, černého nebo hnědého uhlí.
Rádi bychom od Vás získali nějaké bližší informace ohledně možnosti získání dotace.
S pozdravem
Dobrý den,
aktuálně je možné získat dotaci na výměnu kotle z programu Nová zelená úsporám (NZU), kdy byl spuštěn příjem žádostí v polovině října letošního roku. V tomto programu lze čerpat dotaci za předpokladu, že původním hlavním zdrojem vytápění byl kotel na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy. Tento původní zdroj je možné nahradit novým ekologickým zdrojem. Nový kotel musí plnit určité požadavky a tím je třída energetické účinnosti A+ nebo vyšší a dále musí být splněn předpis (EU) č.1189/2015 (požadavky na ekodesign).
Zároveň jsou podporovány pouze kotle určené výhradně ke spalování biomasy. Podpora se neposkytuje na pořízení kotlů určených na spalování pevných fosilních paliv (např. uhlí) a nedřevní biomasy, a to i v případě kotlů umožňujících spalování více druhů paliv (tzv. kombinovaných kotlů).
Dále v případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití zásobníku tepla o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván). Objem zásobníku tepla lze stanovit též výpočtem dle ČSN EN 303-5. Nejmenší objem zásobníku je minimálně 300 litrů, a to i v případech, kdy zásobník není dle této normy požadován.
Je tedy nutné ověřit si, zda vámi instalovaný nový zdroj splňuje všechna tato kritéria. Bohužel na stránkách výrobce je již pouhá informace, že došlo k ukončení výroby litinových kotlů a radiátorů. Zároveň jsem nenašel ani v původních seznamech výrobků a technologií kotel Viadrus U22 Economy s ručním přikládáním, což naznačuje, že pravděpodobně tento kotel nesplňuje všechna kritéria dotačního programu NZU. Toto by bylo vhodné ověřit přímo u výrobce nebo u vaší instalační firmy.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB