Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.12.21 / dotaz č. 134356
Dobrý den, prosím o zodpovězení násl.dotazů.
1) kotvení pozednice- je nutno dodržet přesně dle statického pusudku kotvení pozednice ( počet závit.tyčí apod.) v projektu pasiv. domu v provedení pro stavební povolení? Může realizační firma snížit počet závitových tyčí nebo musí dodržet kotvení dle statika v DSP.
2) vzduchotěsná rovina - v případě, že firma použila jako vnitřní vzduchtěsnou vrstvu OSB 3 desky vystavené dešti, hrozí, že i přes latexový nátěr nebude vzduchotěsná rovina fungovat vzduchtěsně ? Je použití takovéto desky možné ?
Moc děkuji za odpověď
1) Rozhodně dodržet podklad od statika. Pokud se vám jeho návrh a výpočet nezdá v pořádku, tak nechat přepočítat statikem jiným. Nedoporučuji měnit návrh nosných elementů stavby jen na stavbě.
2) Hodně záleží, v jakém stavu OSB desky jsou, desky standartně zmoknutí na dešti vydrží, pokud jsou ale plné vody a nabobtnané, tak bych jejich použití nedoporučoval. A ne jen z hlediska vzduchotěsné roviny, ale také z hlediska statiky a bezpečnosti.
Odpovídá:  Ing. Libor Hrubý* - EKIS Brno CPD tisk