Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.12.21 / dotaz č. 134440
Má někdo zkušenost sukládáním přebytečného tepla do kameniva.
Dobrý den,

Akumulace tepla do kameniva ve smyslu například, štěrkového lože v zemině, nebo určité nádoby ve venkovním prostředí je na území ČR a Evropy obecně velice experimentální a zkušenosti s touto formou ukládání energie jsou dosti malé a spíše laboratorní.
Samotné kamenivo, díky velkému množství vzduchu mezi kameny, má teplenou kapacitu okolo 1 kJ/KgK což je více jak čtyřikrát méně nežli teplená kapacita vody (4,2 kJ/KgK) K tomuto tématu lze najít pár článků o možnostech akumulace, nicméně u všech případů se jedná o experimentální či laboratorní použití.
Z dotazu není patrno, pro jakou technologii, jaké využití či provoz se uvažuje s akumulací tepla do kameniva.
Bez znalosti konkrétního případu mohu jen předpokládat, že se jedná o použití technologie TČ pro RD. Za těchto podmínek odborným odhadem lze předpokládat srovnatelnou účinnost systému s použití známého zemního registru pro TČ. (Akumulace do zeminy)
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Bohutínský - EKIS Jihlava EAV tisk